Τράπεζα Πειραιώς

Πληροφορίες

 

Εταιρική Ταυτότητα

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Tο συνολικό ενεργητικό του Ομίλου Πειραιώς φτάνει τα €59 δισ., οι καθαρές χορηγήσεις τα €39 δισ. και οι καταθέσεις τα €42 δισ., ενώ κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα σε δάνεια και χορηγήσεις με μερίδιο αγοράς 29%. Απασχολεί 12.858 εργαζομένους, σε ένα δίκτυο 594 καταστημάτων.

Προσφέρει όλες τις χρηματοπιστωτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, ενώ διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στην αγροτική και πράσινη τραπεζική, στην επενδυτική τραπεζική και στις χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Η Τράπεζα επενδύει στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συνδέονται και επηρεάζονται από τη λειτουργία της, με βάση την ενίσχυση σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαίου συμφέροντος, ιδιαίτερα δε με τους πελάτες της. Στο κέντρο της λειτουργίας της Τράπεζας βρίσκεται ο πελάτης και η εξυπηρέτησή του, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στην παροχή μιας μοναδικής τραπεζικής εμπειρίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα προσφέρει  υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση προς όφελος των πελατών της. Στρατηγική της είναι να υποστηρίζει τις βιώσιμες επιχειρήσεις και κάθε νέα πρωτοβουλία τους, στοχεύοντας στη χρηματοδότηση έργων και σύγχρονων υποδομών, επιχειρήσεων εξωστρεφών προσανατολισμένων στις εξαγωγές, περιβαλλοντικά ευαίσθητων επιχειρήσεων, στην αγροτική τραπεζική και τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και στη διαχείριση περιουσίας τρίτων, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και καινοτόμα προϊόντα, στο πλαίσιο της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αμερικής 4
Αθήνα
10564
210 333 5000

Σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είσοδος

Newsletter