Τράπεζα Πειραιώς

Πληροφορίες

 

Εταιρική Ταυτότητα

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ωςιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχοόπου και παρέμεινεμέχρι το 1991. Από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε έχειπαρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη εργασιώνμεγεθών και δραστηριοτήτων.

Σήμεραμετά τις εξαγορές της «υγιούς» ΑΤΕbank, της Γενικής Τράπεζας, τωνεγχώριων τραπεζικών δραστηριοτήτων των Tράπεζας Κύπρου, Cyprus Popular Bank και Ελληνικής Tράπεζας αλλά και την εξαγορά της Millennium Bank Ελλάδας,το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου Πειραιώς φτάνει τα €93 δισ, οι χορηγήσειςμετά από προβλέψεις τα €62 δισ και οι καταθέσεις πελατών τα €55 δισ (στοιχείαΣεπτεμβρίου 2013). Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς απασχολεί συνολικά 24.495εργαζόμενους, ενώ το σύνολο του δικτύου καταστημάτων αριθμεί 1.653μονάδεςμε παρουσία σε 10 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. ΗΤράπεζα Πειραιώς είναι σήμερα η κορυφαία τράπεζα στην Ελλάδα με μερίδιοαγοράς 30% σε δάνεια και 29% σε καταθέσεις.

Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη κατά τις δεκαετίες του 1990 και 2000, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε μία σειρά στρατηγικών κινήσεωνμε σκοπό τηνεδραίωσή της στην εγχώρια αγοράΈτσιτο 1998 προχώρησε στην απορρόφησητων εργασιών της Chase Manhattan στην Ελλάδαστην εξαγορά της ΤράπεζαςΜακεδονίας-Θράκης και της μικρής εξειδικευμένης Τράπεζας Credit LyonnaisHellas, ενώ στις αρχές του 1999 στην απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίουκαι στην απορρόφηση των εργασιών της National Westminster Bank PLC στηνΕλλάδα. Τον Ιούνιο του 2000 πραγματοποίησε την ενοποίηση των τραπεζικώνδραστηριοτήτων της στην Ελλάδαμέσω της απορρόφησης των εμπορικώνΤραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου. To 2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησετον έλεγχο της ΕΤΒΑbank ενώ η απορρόφησή της ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο2003.

Επίσηςτο 2002 υπογράφηκε συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας του Ομίλου τηςΤράπεζας Πειραιώς με το διεθνή τραπεζοασφαλιστικό Όμιλο ING για την ελληνικήαγοράμε έμφαση στο χώρο των τραπεζοασφαλειών, η οποία ανανεώθηκε τονΟκτώβριο 2007 για 10 έτη. Παράλληλα, τον Οκτώβριο 2009 η Τράπεζα Πειραιώςκαι η ERGO A.A.E.Z., θυγατρική της Ergo International στην Ελλάδα και μέλοςτου γερμανικού ασφαλιστικού Ομίλου Munich Re, συμφώνησαν σε 10ετήαποκλειστική συνεργασία στον κλάδο των γενικών ασφαλειών.

To 2005, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς υλοποιώντας τη στρατηγική επέκτασής τουστις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, προχώρησεστην εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Bulgaria), ενισχύοντας την εκεί 12χρονη παρουσία του Ομίλου, ενώ τοΜάρτιο 2006 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των καταστημάτων της ΤράπεζαςΠειραιώς στη Βουλγαρία με την Eurobank. Επίσηςτο 2005, εισήλθε στη σερβικήαγορά με την εξαγορά της Atlas Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Beograd),αλλά και στην αιγυπτιακή αγορά με την εξαγορά της Egyptian Commercial Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Egypt). Τέλος, εντός του 2007, ο ΌμιλοςΠειραιώς διεύρυνε τη διεθνή παρουσία του στην Ουκρανία με την εξαγορά της International Commerce Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank ICB), και στηνΚύπρο με την ίδρυση της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου και τη συμφωνία εξαγοράς του δικτύου της Arab Bank Κύπρου.

Στα τέλη Ιουλίου 2012, η Τράπεζα Πειραιώς απόκτησε το "υγιές" τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού), αναβαθμίζοντας σημαντικά τη θέση και παρουσία του Ομίλου στιςτραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα. Τρεις μήνες αργότερα η Τράπεζα υπέγραψεσυμφωνία με τη Societe Generale για την απόκτηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (99%) της τελευταίας στη Γενική Τράπεζα. Το Μάρτιο του 2013, ηΤράπεζα Πειραιώς απέκτησε τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα τηςΤράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας. Τον Απρίλιο 2013, η Τράπεζα Πειραιώς συμφώνησε στην απόκτηση της Millennium Bank Ελλάδας, ενώ η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο. Οι συναλλαγές συνιστούν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, διαδικασία στην οποία η Τράπεζα Πειραιώςέχει συμμετάσχει από την πρώτη στιγμή ως βασικός πυλώνας. Σήμερα η Τράπεζαέχει ήδη ενσωματώσει στα συστήματά της, την πρώην ATEbank και τις εγχώριες δραστηριότητες των δικτύων της Τράπεζας Κύπρου, CPB και Ελληνικής Τράπεζας.

Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός Ομίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν το σύνολοτων εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα(universal bank). Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώροτων μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα μετά την εξαγορά της ATEbank, στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στο green banking, στην παροχήυπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικήςκαθώς και στην αγορά τηςχρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αμερικής 4
Αθήνα
10564
210 333 5000

Σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είσοδος

Newsletter