ΟΤΕ

Πληροφορίες

Προφίλ Όμιλος ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 40% και το Ελληνικό Δημόσιο με 10%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου 21.000 εργαζομένους σε 3 χώρες.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και λύσεις ICT. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης.

Εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης και στην Αλβανία όπου προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε στην καθιέρωση της COSMOTE ως ενιαίας εμπορικής μάρκας για τα προϊόντα του Ομίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση.

Τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, με επενδύσεις στην Ελλάδα που ξεπερνούν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια. Για την τετραετία 2017-2020 υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους €1,5 δισ., κυρίως σε οπτική ίνα και δίκτυα νέας γενιάς.

Σήμερα, προσφέρει ποιοτική επικοινωνία με τα πλέον σύγχρονα δίκτυα τηλεφωνίας και δεδομένων, με περισσότερα από 35.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών, και πολυάριθμες δορυφορικές, υποβρύχιες και επίγειες διεθνείς ζεύξεις με όλα τα σημεία της υδρογείου.

Στην Ελλάδα, εκτός από το τηλεφωνικό δίκτυο που καλύπτει το σύνολο της χώρας ακόμα και στα πιο μακρινά και δυσπρόσιτα σημεία, προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες ADSL σε πάνω από 95% των υφιστάμενων τηλεφωνικών συνδέσεων. Ο Όμιλος ΟΤΕ, δίνει έμφαση στην αντικατάσταση του δικτύου χαλκού με οπτικές ίνες, παρέχοντας πρόσβαση σε ταχύτητες VDSL έως 50 Mbps σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές. Πλέον, πάνω από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις νέες ταχύτητες. Επιπλέον, αυξήθηκε σημαντικά η χωρητικότητα του Εθνικού Δικτύου Κορμού, διασφαλίζοντας την άψογη διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου όγκου κίνησης δεδομένων του Διεθνούς & Εθνικού Internet.

Και στην κινητή τηλεφωνία, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος. Εξελίσσει συνεχώς το δίκτυο 3G που καλύπτει πάνω από το 99% του πληθυσμού της χώρας, ενώ, πρώτος στην ελληνική αγορά, προχώρησε στο τέλος του 2012 στην εμπορική διάθεση δικτύου 4G τεχνολογίας LTE (Long Term Evolution). Eίναι Νο 1 σε πληθυσμιακή κάλυψη 4G στην Ελλάδα, έχοντας ξεπεράσει το 93%, ενώ στις αρχές του 2015, προχώρησε στην εμπορική διάθεση και δικτύου 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced, για ταχύτητες έως και 300Mbps. Αξιοποιώντας τις αυξημένες δυνατότητες του δικτύου κινητής μετά την απόκτηση νέου φάσματος, έκανε διαθέσιμες στους καταναλωτές, πρώτος στην Ελλάδα και από τους πρώτους στον κόσμο, ταχύτητες έως και 500 Mbps. Η πληθυσμιακή κάλυψη του 4G+ έχει ξεπεράσει ήδη το 82%.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει συνδέσει διαχρονικά την παρουσία του με την κοινωνική προσφορά. Με πυλώνες το Περιβάλλον, την Κοινωνία, τους Εργαζομένους και την Αγορά, υλοποιεί ολοκληρωμένα προγράμματα και δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το 2016 προσέφερε πάνω από 3,6 εκατ. ευρώ για κοινωφελείς σκοπούς (στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, παιδιών, εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας, τοπικών κοινωνιών, πολιτισμού και αθλητισμού)

Ο Όμιλος ΟΤΕ με μια ματιά

Έναρξη εμπορικής λειτουργίας

Νοέμβριος 1949

Μετοχική Σύνθεση

Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 40% και το Ελληνικό Δημόσιο με 10%.

Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Μιχάλης Τσαμάζ

Χώρες Παρουσίας

Ελλάδα, Αλβανία, Ρουμανία

Θυγατρικές εταιρείες

COSMOTEΑ.Ε., OTEGlobe, OTESAT-MARITEL, COSMOTE e-value, CosmoOne, ΟΤΕ Estate, OTE Academy, ΟΤΕΑσφάλιση

Telekom Romania, Telekom Albania

Ανθρώπινο Δυναμικό

21.000

Πελατειακή βάση – 2016

Σύνολο Συνδέσεων γραμμής πρόσβασης σταθερής: 2.667.886

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις σταθερής λιανικής: 1.635.736

Συνδρομητές COSMΟΤΕ TV: 502.696

Συνδρομητές κινητών επικοινωνιών: 7,7 εκατ. (Ελλάδα)

Συνδρομητές κινητών επικοινωνιών: 14,89 εκατ. (ΝΑ Ευρώπη)

Σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είσοδος

Newsletter