ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Πληροφορίες

 

Η εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. συστάθηκε το 1995 από τη γαλλική VINCI και έξι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής και με αποκλειστικό σκοπό τη σύναψη με το Ελληνικό Δημόσιο και την υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Ως Παραχωρησιούχος, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, συντήρησης και λειτουργίας της Γέφυρας στη διάρκεια των 42 ετών της περιόδου παραχώρησης. Για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της, έχει υπογράψει μέχρι σήμερα περισσότερες από 50 συμβάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η σύμβαση κατασκευής με την Κατασκευάστρια Κοινοπραξία καθώς και οι πολυάριθμες αναλυτικές χρηματοδοτικές συμβάσεις με τους Δανειστές.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής ο Παραχωρησιούχος εξασφάλισε την εύρυθμη διαχείριση όλου του χρηματοδοτικού πλαισίου του έργου, καθώς και την κάλυψη των καθημερινών χρηματοδοτικών αναγκών του. Από τον Αύγουστο του 2004, οπότε και έληξε η κατασκευαστική περίοδος και μέχρι τη λήξη της περιόδου παραχώρησης, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του έργου (μέσα στα πλαίσια της σύμβασης παραχώρησης), για την συντήρηση του και όλες τις απαραίτητες βελτιώσεις, ώστε το έργο να βρίσκεται πάντα στη πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων. Σκοπός της είναι μέσα από την συμβατικά χρηστή διαχείριση του έργου, η κοινωνική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.
Για αυτό το λόγο η Γέφυρα έχει αναπτύξει και προτίθεται στο μέλλον να αναπτύξει ακόμα περισσότερο την εμπορική, κοινωνική και χορηγική στρατηγική της.
Οι τωρινοί μέτοχοι της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. είναι: VINCICONCESSIONS, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, J&PAVAX, ΑΘΗΝΑ
H ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. είναι η εταιρεία λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου στο πλαίσιο μιας σύμβασης που έχει υπογραφεί το 2004 με την ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., την παραχωρησιούχο εταιρεία.
Η ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. είναι αρμόδια για τη διαχείριση των διοδίων, της κυκλοφορίας και τη συνήθη συντήρηση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Από την έναρξη λειτουργίας της η Γέφυρα εξυπηρέτησε  εκατομμύρια οδηγούς προσφέροντας τους ασφαλή και γρήγορη διέλευση. 
Μέτοχοι της εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. είναι οι ίδιες εταιρείες που συμμετέχουν και στην ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 
Στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. λειτουργούμε με γνώμονα τη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Για εμάς αποτελεί πρωταρχικό και στρατηγικό στόχο  η διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες μας, πρέπει να μας θυμούνται για την εξυπηρέτηση που τους παρέχουμε. Προσπαθούμε όχι απλά να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες τους αλλά να ξεπερνάμε τις προσδοκίες τους.  
Αυτό καθορίζεται από 4 παράγοντες: 
 

  1. Προσόντα : οι ικανότητες των στελεχών μας να παρέχουν εξυπηρέτηση,
  2. Προϊόντα: ποιότητα προϊόντων,
  3. Παρουσίαση: η εντύπωση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και
  4. Πρακτικές : τα συστήματα παροχής εξυπηρέτησης. 

Πιστεύουμε ότι οι σχέσεις  με τους πελάτες μας  δεν στηρίζονται μόνο στην οικονομική συναλλαγή. Η πελατειακή πιστότητα, όπως και κάθε άλλη ανθρώπινη σχέση, βασίζεται σε συναισθηματικά στοιχεία. 
 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί για εμάς ένα αποτελεσματικό όχημα για συνεχή βελτίωση των πρακτικών μας και  την επικοινωνία μας με το ευρύτερο εργασιακό μας περιβάλλον για την ανταλλαγή γνώσεων. Το Ινστιτούτο είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο  το οποίο συμβάλλει στη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση μέσα από τις δραστηριότητες του με ημερίδες, σεμινάρια, workshops,έρευνες. Γιατί η Εκπαίδευση είναι η διαδρομή που κάθε επιχείρηση πρέπει να ακολουθήσει αν θέλει να αναπτυχθεί. Είμαστε βέβαιοι ότι το ινστιτούτο είναι ο ιδανικός φορέας που θα συντελέσει στη προώθηση σχέσεων αμοιβαίου συμφέροντος μεταξύ των οργανισμών χωρίς να επιδιώκει την πώληση, αλλά την κάλυψη των αναγκών των μελών του με συνέπεια και ειλικρίνεια στην ενημέρωσή τους.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ριζαρείου 2
Χαλάνδρι
152 33

Σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είσοδος

Newsletter