Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Πληροφορίες

 

Σήμερα η Εθνική Τράπεζα ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται ενεργά σε 10 χώρες και περιλαμβάνει, εκτός της ΕΤΕ, 6 τράπεζες και 56 εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και λοιπών υπηρεσιών. Ειδικότερα στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανατολικής Μεσογείου ο όμιλος τραπεζών της Εθνικής Τράπεζας, προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Ο Όμιλος της ΕΤΕ είναι ο πρώτος ελληνικός χρηματοοικονομικός οργανισμός που εισήγαγε με επιτυχία τις μετοχές του στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 1999.

Με 542 Μονάδες και 1.441 ΑΤΜ, καθώς και 336 μονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, διαθέτει ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης, καλύπτοντας ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει εναλλακτικά δίκτυα πώλησης των προϊόντων της, με πολυχώρους ηλεκτρονικής Τραπεζικής, τα I bank stores και με υπηρεσίες όπως το Mobile και το Internet Banking, ενώ συνολικά απασχολεί 15.515 εργαζόμενους.

Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και αποτέλεσε την πρώτη τράπεζα του νεοελληνικού κράτους, με καθοριστική συνεισφορά στην οικονομική ζωή του τόπου σε αυτά τα 176 χρόνια ιστορίας της.

Δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως η Τράπεζα της Ελληνικής Οικογένειας, καθώς ελέγχει το ¼ της λιανικής τραπεζικής και διαθέτει 29% μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις. Το μερίδιο καταθέσεων αντανακλά την εμπιστοσύνη του αποταμιευτικού κοινού που αποτελεί και την κινητήρια δύναμή της.

Έχοντας αναλάβει το ρόλο ενός υπεύθυνου “πολίτη” απέναντι στην κοινωνία, σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής από το 1841 μέχρι σήμερα, η Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει το διαχρονικό της ενδιαφέρον και την ευαισθησία της σε ό,τι αφορά το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, την ανάπτυξη της κοινωνίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη διάσωση και τη διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού, τη συνεισφορά στα γράμματα και τις τέχνες και την προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα υιοθετώντας πρακτικές που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, δομές και πολίτικες που δημιουργούν πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς και επιχειρησιακής ηθικής, η Εθνική συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής αγοράς και στη θεμελίωση της εμπιστοσύνης των μετόχων της.

Αξιοποιώντας στρατηγικά πλεονεκτήματα, όπως της εδραιωμένης φήμης της και αξιοπιστίας της στην εγχώρια αγορά, καθώς και αυτά της αυξημένης ρευστότητας και της βελτίωσης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, η Εθνική τράπεζα συγκεντρώνει  όλες τις προϋποθέσεις για ακόμη πιο ισχυρή ανάπτυξη στο μέλλον.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είσοδος

Newsletter