Η ΑΧΑ Ασφαλιστική ανήκει στον Όμιλο ΑΧΑ, ο οποίος αποτελεί την 1η ασφαλιστική επωνυμία παγκοσμίως για 10η συνεχή χρονιά*.

Αποστολή των 160.000 ανθρώπων της ΑΧΑ είναι να δίνουν καθημερινό τη δύναμη σε 105 εκατομμύρια ασφαλισμένους να ζουν καλύτερα, προστατεύοντας τους ίδιους, τις οικογένειές τους, τις περιουσίες και το εισόδημά τους.

Η παρουσία της ΑΧΑ στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σταθερή ανάπτυξη και διαρκή εξέλιξη του τρόπου λειτουργίας της. Χάρις στην υψηλή δέσμευση των ανθρώπων της και τη Βοήθεια ενός εκτεταμένου και πολυδιάστατου δικτύου συνεργατών, προσφέρει σε όσους την εμπιστεύονται υπηρεσίες σφαιρικής προστασίας, στόχος των οποίων είναι να µπορούν να ανταπεξέλθουν στις προσωπικές ανάγκες τους. Κύριο μέλημά- της εταιρείας είναι να αποτελεί έναν ακέραιο συνοδοιπόρο των ασφαλισμένων της, ώστε να μπορούν να αντιµετωπίζουν κάθε κίνδυνο µε λιγότερες έγνοιες. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει µία σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η πλήρη επισκευή μιας ζηµιάς στην κατοικία με δικά της συνεργεία ή µε άμεση κάλυψη των πρώτων εξόδων, η απευθείας εξόφληση δαπανών νοσηλείας σε συμβεβλημένα νοσοκομεία και η ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη για την άμεση ολοκλήρωση µίας επισκευής αυτοκινήτου μετά από ατύχηµα.

Μιχαλακοπούλου 48, Αθήνα, T.K.: 115 28
https://www.axa.gr/