Η εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.) συστάθηκε στις 17 Ιουνίου 2011 (ΦΕΚ 1454). Στη νέα εταιρεία περιλαμβάνονται ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος Αθηνών Πειραιώς  Α.Ε. (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.), η Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε. (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.), και η ΤΡΑΜ Α.Ε.  

Η συνένωση των 3 εταιρειών έχει ως πρωτεύοντα στόχο την εξοικονόμηση πόρων μέσω της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας και όσον αφορά στη συγκοινωνιακή διάσταση, την επιβεβλημένη συμπληρωματικότητα των μέσων σταθερής τροχιάς, ώστε αυτά να εδραιωθούν στη συνείδηση των πολιτών του Λεκανοπεδίου και των επισκεπτών της πόλης μας, ως η πρώτη τους επιλογή για τις μετακινήσεις τους. Βασική πολιτική επιλογή της Εταιρείας, αποτελεί η αδιάλειπτη αναγνώριση και ανταπόκριση στις ανάγκες επιβατικού κοινού.

Βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η οργάνωση και υλοποίηση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. που συντελείται με τα μέσα σταθερής τροχιάς (επίγεια & υπόγεια).

Πιο συγκεκριμένα, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δραστηριοποιείται στο δίκτυο αστικού σιδηρόδρομου στις εξής γραμμές:

  • Γραμμή 1: Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (Πειραιάς – Κηφισιά)
  • Γραμμή 2: ΜΕΤΡΟ (Ανθούπολη– Ελληνικό)
  • Γραμμή 3: ΜΕΤΡΟ (Αγ. Μαρίνα – Δουκ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο)

και στο δίκτυο τροχιόδρομου (ΤΡΑΜ) του Νομού Αττικής στις εξής γραμμές:

  • Γραμμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Σύνταγμα – Σ.Ε.Φ.)
  • Γραμμή ΠΛΑΤΩΝΑΣ (Σύνταγμα – Βούλα)
  • Γραμμή ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ (Σ.Ε.Φ. – Βούλα)

Τα επόμενα έτη οι δραστηριότητες αναμένεται να καλύψουν περαιτέρω την Περιφέρεια Αττικής. 

Αθηνάς 67, Αθήνα, T.K.: 105 52
Τηλ.: 210 32 49 092
Fax: 210 32 20 659
http://www.stasy.gr/