Από το 2010, η Volterra Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς της παραγωγής, της εμπορίας και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στον τομέα της παραγωγής, η εταιρία διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο αδειοδοτημένων έργων (συνολικής ισχύος περίπου 340MW), μερικά εκ των οποίων βρίσκονται σε λειτουργία και άλλα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε διάφορα στάδια ωρίμανσης, σε πολλές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας. Όλα τα έργα αφορούν την ανάπτυξη μονάδων παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Στον τομέα της εμπορίας, η εταιρία συμμετέχει στο διασυνοριακό εμπόριο, διακινώντας σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας σε εισαγωγές και εξαγωγές. Πρόσφατα, συνεργαζόμενη και με καινούργιες εταιρείες αυξάνει συνεχώς τον όγκο της διακινούμενης ενέργειας. Οι δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν ετήσια, μηνιαία, αλλά και ημερήσια συμβόλαια διακίνησης κυρίως μέσω των διασυνδεδεμένων χωρών, της Ιταλίας, της Βουλγαρίας και της FYROM. Στον τομέα της Προμήθειας, η εταιρία κατέχει άδεια ισχύος έως 300MW παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις κατηγορίες πελατών, από νοικοκυριά και εμπορικά καταστήματα Χαμηλής Τάσης έως και επιχειρήσεις και βιομηχανίες Μέσης Τάσης. Ενδεικτικά, στο χαρτοφυλάκιο των πελατών της περιλαμβάνονται κατοικίες, αλυσίδες καταστημάτων αλλά και τοπικά καταστήματα, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων αλλά και σημαντικές βιομηχανίες. Επίσης, το 2018, με την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, η εταιρεία εντάσσει στις δραστηριότητές της και την προμήθεια φυσικού αερίου, καλύπτοντας τις ανάγκες υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών πελατών σε φυσικό αέριο. Μέτοχος της εταιρείας είναι ο διεθνής κατασκευαστικός όμιλος AVAX Α.Ε. Η οποία κατέχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων, έργων παραχώρησης και λειτουργίας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

******************************************************

- Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στην απόφαση εγγραφής της εταιρείας σας ως μέλος του ΕΙΕΠ;

Η Volterra, ως πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πελατοκεντρική προσέγγιση και στην παροχή υψηλού επιπέδου εξατομικευμένης εξυπηρέτησης. Όντας μέλος του ΕΙΕΠ, πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας στην εξυπηρέτηση πελατών, ενώ θα μας δοθεί η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και εταιρικής κουλτούρας.

- Πώς αξιολογείτε μέχρι σήμερα το έργο του ΕΙΕΠ και ποιες είναι οι προσδοκίες σας – από το Ινστιτούτο – μελλοντικά;

Παρατηρώντας τον κύκλο δραστηριοτήτων του ΕΙΕΠ θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμο το έργο του για την εξέλιξη της ποιότητας και μεθοδολογίας στην εξυπηρέτηση πελατών. Η αναπτυξιακή του πορεία θα αποτελέσει αρωγό για τις εταιρείες που συμμετέχουν, ιδιαίτερα μέσα στις πρωτόγνωρες και δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος.

- Τι σημαίνει εξυπηρέτηση πελάτη για την εταιρεία σας;

Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Volterra είναι η ικανοποίηση των πελατών της και η παροχή άριστης εξυπηρέτησης στο πλαίσιο των εταιρικών δυνατοτήτων της. Στόχος μας είναι η αποτύπωση της  θετικής εμπειρίας στους καταναλωτές μας κάθε φορά που επικοινωνούν μαζί μας και η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης για την ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών.

Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, T.K.: 151 25, Μαρούσι
Τηλ.: 2130 88 3000
Fax: 2130 88 3299
tmougarakis@volterra.gr
https://www.volterra.gr