ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ


H Satori Analytics είναι μια εξειδικευμένη και γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία με αποκλειστικό στόχο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων σε σημαντικά Brands. Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει στους πελάτες της σαφήνεια στη λήψη αποφάσεων και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της προηγμένης ανάλυσης δεδομένων καθώς επίσης είναι μία από τις ελάχιστες εταιρείες στην Νότια Ευρώπη με αποκλειστικό αντικείμενο την εξειδίκευση στην αξιοποίηση των δεδομένων.

Η ομάδα της Satori αποτελείται από 70 και πλέον έμπειρους data και analytics experts, πιστοποιημένους στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και όντας ένας end to end data and analytics partner, η Satori προσφέρει καθετοποιημένες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των δεδομένων. Συγκεκριμένα:

  • Data & AI Transformation. Υπηρεσίες μετάβασης στο Cloud, δημιουργίας Data Warehouse/Lake/Lakehouse, Big Data, Business Intelligence, Data Estate Architecture, Data Governance αλλά και εκπαίδευσης προσωπικού και managed services, ενδυναμώνοντας τις data and analytics δυνατότητες ενός οργανισμού.
  • Advanced Analytics. Μια σειρά από custom και έτοιμες λυσεις Machine Learning, όπως next best action, churn prevention, customer profiling, cross- & up-sell, forecasting, dynamic pricing, outlier detection, και inventory optimisation.
  • Data-driven CX. Η ομάδα CX της Satori λειτουργεί σαν partner σε οργανισμούς που θελουν να χτίσουν ή να βελτιώσουν την σχέση με τον πελάτη τους. Οι υπηρεσίες μας εμπεριέχουν Customer 360 Data Platform development, CRM setup (Salesforce, Microsoft Dynamics etc), Customer Analytics, Consent Management, καθώς και managed services όπως CRM Ops, Campaign & Strategy Optimisation.     

 

ENGLISH PROFILE

Satori Analytics is a specialized and fast-growing company with the exclusive aim of providing data management and analysis services to important Brands. The company's goal is to offer its customers clarity in decision-making and competitive advantage through advanced data analysis and is also one of the few companies in Southern Europe with the sole purpose of specializing in the exploitation of data.

Satori's team consists of more than 70 experienced data and analytics experts, certified in the most modern data management and analysis technologies and being an end-to-end data and analytics partner, with solutions that cover the whole data and analytics lifecycle. They are a one-stop-shop for all things data with services that include:

  • Data & AI Transformation. Cloud Best Practices & Data Estate Cost Optimisation, Data Warehouse/Lake/Lakehouse Development, Big Data, Business Intelligence, Data Estate Architecture, Data Governance, Training, as well as Managed Services to complement and strengthen internal data and analytics teams.
  • Advanced Analytics. A host of highly accurate and swift to deploy ML algorithms such as next best action, churn prevention, customer profiling, cross- & up-sell, forecasting, dynamic pricing, outlier detection, and inventory optimisation.
  • Data-driven CX. We work as a CX partner, helping companies build a better understanding of their customer base and maximise retention and CLV. Our services include Customer 360 Data Platform development, CRM setup (Salesforce, Microsoft Dynamics, etc.), Customer Analytics, Consent Management, as well as managed services such as CRM Ops, Campaign & Strategy Optimisation.   
Μιλτιάδου 18, Αθήνα, 10560
info@satorianalytics.com
210 2208368
http://www.satorianalytics.com/