Μέσα σε ένα εξαιρετικά σύνθετο περιβάλλον, η LeasePlan διατηρεί την έντονα αναπτυξιακή της πορεία διατηρώντας το ηγετικό της ρόλο στην παγκόσμια αγορά.
Συγκεκριμένα, διανύει θετική πορεία σε επίπεδο μητρικής και Ομίλου, όπως τεκμηριώνεται και από την αύξηση των καθαρών κερδών κατά 13% το 2011 σε σχέση με το 2010, κλείνοντας στα 225 εκατ. ευρώ.
Πέρα από τα ευνοϊκά νούμερα όμως, περισσότερο σημαντική θεωρεί τηδιατήρηση σε υψηλά επίπεδα των ratings από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης (BBB+, Baa2, A- με "stable outlook" από S&P, Moodys και Fitch αντίστοιχα) κάτι το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση για χρηματοδότηση στις διεθνείς αγορές.

Στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα της LeasePlan
Αν είναι κάτι που τους διακρίνει αυτό είναι η ποιότητα που χαρακτηρίζει όλο το εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει στους πελάτες της. Επιπλέον, τηρεί τις υποσχέσεις της απέναντι στο κοινό της παρέχοντας σταθερά ποιοτικό αποτέλεσμα υπηρεσιών. Τέλος, αφουγκράζοντας τους πελάτες της, εντοπίζει σημεία προς βελτίωση και αναπτύσσει περαιτέρω τα εταιρικά της πλεονεκτήματα.

Για το 2011 η LeasePlan Hellas παρουσίασε κύκλο εργασιών της τάξης των 46,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 13,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, θεαματική ήταν και η βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων της εταιρείας από 4.1 εκατ. ευρώ ζημίες το 2010 σε 2,5 εκατ. κέρδη το 2011.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος του Ενεργητικού της Εταιρείας ξεπερνά τα 104 εκατ. ευρώ και η LeasePlan Corporation στηρίζοντας την Ελληνική θυγατρική της αύξησε το Μετοχικό της Κεφάλαιο με άμεση καταβολή 33 εκατ. ευρώ.

Αυτή τη στιγμή η LeasePlan Ηellas διαχειρίζεται έναν στόλο περισσοτέρων από 10.550 αυτοκινήτων και εξυπηρετεί τις ανάγκες 1.322 πελατών, έχοντας στο δυναμικό της 64 εργαζομένους.

Σε ποιες περιοχές δραστηριοποιείται η εταιρεία
Τα κεντρικά γραφεία της LeasePlan βρίσκονται στην Αθήνα ενώ η υποστήριξη της Κεντρικής και Βορείου Ελλάδας γίνεται από το γραφείο της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο παρέχει εξυπηρέτηση στους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα μέσω επιλεγμένων συνεργατών.

Aνδρέα Παπανδρέου 17, Μαρούσι, T.K.: 15124
Fax: 210 6825665
http://www.leaseplan.gr