Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες του κλάδου της παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1958 και έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λειτουργία και διαχείριση αριθμολαχείων και παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος στην Ελλάδα, ενώ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο για την ενσωμάτωση των διεθνών αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δραστηριότητα του.
 
Η ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ το 2013, έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.
 
Όραμα της εταιρείας για το 2020 είναι να καθιερωθεί ο ΟΠΑΠ ως μία εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών παγκόσμιου επιπέδου. Για την υλοποίηση του οράματος, έχει προσδιοριστεί ένα σύνολο μακροπρόθεσμων στρατηγικών προτεραιοτήτων, που εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στους πελάτες, τους ανθρώπους, το δίκτυο, τα προϊόντα και τις ψηφιακές-τεχνολογικές δυνατότητες.      
 
Ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και μέσω του εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, στηρίζει στην πράξη την ελληνική κοινωνία και τον αθλητισμό.