Ημέρα Εξυπηρέτησης Πελάτη - Θεσσαλονίκη - Πρόγραμμα
Ιούνιος