Πολιτική Ποιότητας [ΙSO 9001]

ISO 9001:2015

Πολιτική Ποιότητας

Όραμα του ΕΙΕΠ είναι η προώθηση, ανάπτυξη και εμπέδωση της ποιότητας στην εξυπηρέτηση του πελάτη, πολίτη, καταναλωτή, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς και η ανάπτυξη κουλτούρας στην εξυπηρέτηση πελατών στην Ελλάδα.

Στόχος του ΕΙΕΠ είναι:

 • Η δημιουργία και διάχυση εξειδικευμένης γνώσης στο χώρο της Εξυπηρέτησης Πελατών.

 • Η αναβάθμιση και προώθηση των ελληνικών standards Εξυπηρέτησης για ανθρώπους και συστήματα.

 • Η επιβράβευση των καλύτερων στελεχών στην Εξυπηρέτηση Πελατών ανά κλάδο και επίπεδο.

 • Η υιοθέτηση διεθνών επιτυχημένων πρακτικών μέσω της συνεργασίας με ομοειδείς φορείς του εξωτερικού και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών

 • Η ανάπτυξη και αναγνώριση των στελεχών στο πεδίο της εξυπηρέτησης πελάτη, μέσα από την πιστοποίηση.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και οι Εργαζόμενοι, δηλώνουμε την Δέσμευση μας στις εξής αρχές:

 • Τη στρατηγική ανάλυση των στόχων και των επιδιώξεων των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών του ΕΙΕΠ με στόχο την προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους

 • Την άριστη εσωτερική επικοινωνία μεταξύ Δ.Σ. και Εργαζομένων

 • Την αξιοπιστία των συνεργατών και των προμηθευτών του Ινστιτούτου και συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση τους

 • Τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μελών -εταιρειών, των στελεχών τους και των εργαζομένων του Ινστιτούτου

 • Την τήρηση χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων στις υπηρεσίες που εκτελούνται

 • Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ινστιτούτου

 • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας

 • Την παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από το καθορισμό ενός πλαισίου δεικτών το οποίο ανασκοπείται συστηματικά

 

Εκπρόσωπος Διοίκησης

 

Έκδoση 1η/ 03.09.2018