Μέλη Δ.Σ. 2020 - 2022

Frank Thibaut

Πρόεδρος

Διευθυντής Διοδίων, Εμπορικής Διαχείρισης και Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, Αττικές Διαδρομές ΑΕ

Ιωάννης Μποζοβίτης

Αντιπρόεδρος

Sales Director, Praktiker Hellas

Δημήτρης Γκοτζαρίδης

Γενικός Γραμματέας

Head of Operations , COSMOTE E-VALUE

Αικατερίνη Νικάκη

Ταμίας

Επικεφαλής Τομέα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Retail Business Planning) & Customer Excellence Retail Banking, Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

Κυριακή Καλαντζή

Μέλος

Εμπορική Διευθύντρια, CORAL A.E

Κωνσταντίνος Σιγαλός

Μέλος

CEO GLOBAL LINK

Παναγιώτης Κυζιρίδης

Μέλος

Τraining & Development Senior Consultant, RESPONSE S.A.