ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέλη Δ.Σ. 2024 - 2026

Frank Thibaut

Πρόεδρος

Διευθυντής Διοδίων, Εμπορικής Διαχείρισης & Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης,
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.

Αντώνης Αυγερόπουλος

Αντιπρόεδρος

Διευθύνων Σύμβουλος,
NESPRESSO ΕΛΛΑΣ

Παναγιώτης Κυζιρίδης

Γενικός Γραμματέας

Τraining & Development Senior Consultant,
RESPONSE S.A.

Ελίνα Νικάκη

Ταμίας

Head of Specialised Segments & Customer Excellence,
EUROBANK Α.Ε.

Τάνια Πανταζή

Μέλος

Commercial and International Business Development Director,
COSMOTE eValue

Ξένια Κούρτογλου

Μέλος

ΜSc. Ιδρύτρια Focus Bari, e-satisfaction, Σύμβουλος Προσωπικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Resilience Expert, Συγγραφέας

Κωνσταντίνος Σιγαλός

Μέλος

CEO,
GLOBAL LINK