2η Ημερίδα Εξυπηρέτησης Πελάτη - Θεσσαλονίκη - Πρόγραμμα