Πρόγραμμα - 3η Ημερίδα Εξυπηρέτησης Πελάτη - Θεσσαλονίκη