Πρόγραμμα - 1η Ημερίδα Εξυπηρέτησης Πελάτη - Πάτρα