5η Ημερίδα στην Εξυπηρέτηση Πελάτη στη Θεσσαλονίκη