1η Σειρά "LEADING CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE" | Στρατηγικές και Εργαλεία Εξυπηρέτησης Πελατών (3)

2017
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ALBA Graduate Business School

Executive Program σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School