Συνέδριο

14° Ελληνικό Συνέδριο Κορυφής στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019
15:31

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Στο ετήσιο συνέδριο-θεσμό του ΕΙΕΠ συμμετέχουν κάθε χρόνο περισσότερα από 250 ανώτατα και ανώτερα στελέχη.

14° Ελληνικό Συνέδριο Κορυφής στην Εξυπηρέτηση Πελατών
Συνέδριο
Τρίτη 4 Ιουνίου 2019
15:31