Προφίλ

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 46% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5,5%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου 12.500 εργαζομένους στην Ελλάδα και περίπου 20.000 συνολικά. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών και των ακινήτων. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης. 

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

Τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει εντατικά σε Δίκτυα Νέας Γενιάς, αναπτύσσοντας υποδομές που θα δώσουν ώθηση στην ελληνική οικονομία και θα δημιουργήσουν προοπτικές ανάπτυξης. Είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα, αφού μόνο την περασμένη δεκαετία, οι επενδύσεις έφτασαν τα €4,7 δισ. Επιπλέον, υλοποιεί επενδύσεις ύψους €2 δισ. για την επόμενη τετραετία, για να προσφέρει ακόμα υψηλότερες ταχύτητες και μεγαλύτερη κάλυψη στο σταθερό και το κινητό.

Χάρη στις επενδύσεις αυτές, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα, το COSMOTE Fiber, που επιτρέπει σε πάνω από το 50% του πληθυσμού της χώρας να έχει πρόσβαση σε ταχύτητες 100Mbps και άνω. Το 2019 έκλεισε με τον Όμιλο ΟΤΕ να έχει εγκαταστήσει πάνω από το 75% των συνολικών γραμμών Fiber To The Home της χώρας, πετυχαίνοντας έναν σημαντικό στόχο: να δώσει πρόσβαση σε περισσότερα από 150.000 νοικοκυριά κι επιχειρήσεις σε εγγυημένες ταχύτητες Internet με 100% οπτική ίνα. Στόχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι μέχρι το 2022 η κάλυψη FTTH να φτάσει σταδιακά το 1 εκατομμύριο.

Και στην κινητή τηλεφωνία, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος, εξελίσσοντας συνεχώς τα δίκτυά του. Είναι μακράν Νο1 σε πληθυσμιακή κάλυψη 4G στην Ελλάδα, φτάνοντας περίπου το 99%, αλλά και 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced, με πληθυσμιακή κάλυψη 96%. Παράλληλα, ο Όμιλος προετοιμάζεται εντατικά για την επόμενη γενιά της ασύρματης επικοινωνίας, το 5G. Από το 2015, συμβάλλει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, υποδομών και υπηρεσιών 5G, με τη δυναμική του συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Ήδη η COSMOTE έχει υλοποιήσει το πρώτο δοκιμαστικό δίκτυο 5G στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο Δήμο Ζωγράφου, πετυχαίνοντας live ταχύτητες πάνω από 12Gbps.  

Οικονομικά στοιχεία

Για το 2019, ο Όμιλος ανακοίνωσε κύκλο εργασιών €3.907,6 εκατ. αυξημένο κατά 2,9%. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA ανήλθε στα €1.364,1 εκατ. και το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε περαιτέρω κατά 0,2 μονάδες στο 34,9%. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 41,6%, στα €488,1 εκατ. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητος στα €0,7 δισ., που αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2019 ο Όμιλος ΟΤΕ άντλησε €500 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με ετήσιο σταθερό κουπόνι 0,875%, το χαμηλότερο στην ιστορία του. 

Βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Όμιλος ΟΤΕ αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία, με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου, αλλά και της λειτουργίας του, μέσα από την οποία συμβάλλει στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2019, η κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου ανήλθε σε περίπου € 3,7εκατ. Επίκεντρο των δράσεών του ήταν η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων ανθρώπων όλων των ηλικιών, αλλά και η κάλυψη καίριων αναγκών της κοινωνίας, στηρίζοντας ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, τις τοπικές κοινωνίες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Ο Όμιλος ΟΤΕ με μια ματιά

Έναρξη εμπορικής λειτουργίας

Νοέμβριος 1949

Μετοχική Σύνθεση

Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 46% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5,5%.

Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Μιχάλης Τσαμάζ

Χώρες Παρουσίας

Ελλάδα, Ρουμανία

Θυγατρικές εταιρείες

COSMOTE Α.Ε., OTEGlobe, OTESAT-MARITEL, COSMOTE e-value, CosmoOne, ΟΤΕ Estate, OTE Academy, ΟΤΕ Ασφάλιση

Telekom Romania

Ανθρώπινο Δυναμικό

~20.000

Βασικά στοιχεία Ομίλου ΟΤΕ (2019)

Κύκλος εργασιών

€3.907,6 εκατ.

Προσαρμοσμένο EBITDA

€1.364,1 εκατ.

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA

34,9%

Πελατειακή βάση – 2019

(Ελλάδα)

Σύνολο Συνδέσεων γραμμής πρόσβασης σταθερής: 2.646.139

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις σταθερής λιανικής: 2.005.613

Συνδρομητές COSMΟΤΕ TV: 554.986

Συνδρομητές κινητών επικοινωνιών: 7,4 εκατ.