Ο Όμιλος HSBC στην Ελλάδα

Η HSBC λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1981. Σήμερα, έχει πλέον καθιερωθεί ωςένας επιτυχημένος διεθνής χρηματοοικονομικός οργανισμός που προσφέρει σειδιώτες, εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες, ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικώνυπηρεσιών.

Η HSBC δραστηριοποιείται επίσης ενεργά στο χώρο των Μεσαίων και ΜεγάλωνΕπιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό ενώ διαθέτει μακράναυτιλιακή παράδοση καλύπτοντας ανάγκες τόσο των ναυτιλιακών εταιρειών, όσο και των υπόλοιπων επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη ναυτιλία.

Η διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη και η προσφορά όλων των διαθέσιμωνπροϊόντων/ λύσεων αποτελεί συνδυασμένη ευθύνη εξειδικευμένων στελεχών απότους τομείς Εταιρικής Τραπεζικής (Corporate Banking), Αγορών Κεφαλαίων καιΧρήματος (Global Markets), Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking),Χρηματοδότησης Έργων Υποδομής (Project Finance), Χρηματοδότησης Εμπορίου(Trade Finance) και Διαχείρισης Διαθεσίμων (Payments & Cash Management).

Παράλληλα, η HSBC προσφέρει στους πελάτες της τη μοναδική παγκόσμιατραπεζική υπηρεσία HSBC Premier μέσω της οποίας απολαμβάνουν προσωπικήεξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου, προνομιακή τιμολόγηση, διεθνή αναγνώρισηκαθώς και πρόσβαση τόσο στην εγχώρια όσο και τις διεθνείς αγορές.

Η HSBC Ελλάδας, καταθέτει την εμπειρία και την εξειδίκευσή της ως παγκόσμιοςοργανισμός, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προσαρμοσμένων στιςπροσωπικές ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Λ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα, Τ.Κ.: 11526
Τηλ.: 801 11 71717
Fax: 210 6928 000
http://www.hsbc.gr