Σύντομο Ιστορικό

Η ΙΒΙ Group ιδρύθηκε το 1974 στο Τορόντο του Καναδά με σκοπό τη παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σχεδιασμού για το αστικό περιβάλλον. Το 2004 η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο του Τορόντο (με το σύμβολο IBG). Τα τελευταία 10 χρόνια η εταιρεία αναπτύχθηκε σημαντικά, ώστε σήμερα να είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του χώρου στον Καναδά και ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού παγκοσμίως (για το έτος 2017 κατατάσσεται 8η).

Γεωγραφική κατανομή γραφείων

Σήμερα η παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει η IBI προσφέρεται από περισσότερους από 2.700 εργαζόμενους σε 60 γραφεία τα οποία βρίσκονται στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο Τορόντο του Καναδά.

Τομείς Δραστηριότητας

Η IBI Group είναι συμβουλευτική και μελετητική εταιρεία με ευρύ γνωστικό και πρακτικό πεδίο δραστηριοτήτων. Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις γνωστικές περιοχές των μεταφορών, των επικοινωνιών, του αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής σχεδίασης και πιο συγκεκριμένα στους εξής τομείς:

 1. Intelligence: σχεδιασμός έξυπνων συστημάτων, ανάπτυξη λογισμικού,

 2. Buildings: αρχιτεκτονική κτιρίων, εσωτερικός σχεδιασμός, μηχανική κτιρίων, και

 3. Infrastructure: αστικός σχεδιασμός, αρχιτεκτονική τοπίου, μεταφορές, έργα πολιτικού μηχανικού.

Με τη τεχνολογία ως συνδετικό ιστό, η IBI Group έχει προχωρήσει στη σύγκλιση των τομέων δραστηριότητας της και την εντατικότερη συνεργασία μεταξύ των γραφείων της σε όλο τον κόσμο, με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξυπνότερων πόλεων.

Η IBI Group έχει αναπτύξει και προσφέρει μία σειρά από προϊόντα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων και των εξής:

 • Smart City Platform (SCP): Μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα που μπορεί να βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση στο να βελτιστοποιήσει τη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες με χρήση εξειδικευμένων τεχνικών ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων,

 • BlueIQ: Μία καινοτόμα προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους δικτύων ύδρευσης με χρήση τεχνολογιών μηχανικής εκμάθησης,

 • InForm: Μία πλατφόρμα διαχείρισης του κύκλου ζωής υποδομών και περιουσιακών στοιχείων της πόλης.

 Περισσότερα στοιχεία για την IBI μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας: www.ibigroup.com

Η IBI Group στην Ελλάδα

Η ΙΒΙ Group διατηρεί από το 1999 γραφείο στην Αθήνα. Το προσωπικό της IBI Group στην Ελλάδα αριθμεί 31 άτομα. Το γραφείο της Αθήνας έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με άλλα γραφεία της IBI Group.

Εμπειρία

Η IBI Group έχει υλοποιήσει  τις τελευταίες δύο δεκαετίες, Συστήματα Συλλογής Διοδίων σε πέντε αυτοκινητοδρόμους με αθροιστική χιλιομετρική απόσταση πάνω από 1300 χιλιόμετρα. Τα Συστήματα Συλλογής Διοδίων διαχειρίζονται πάνω από 1,000,000 πομποδέκτες και πάνω από 500,000 Λογαριασμούς συνδρομητών συλλέγοντας αθροιστικά 500,000,000 Ευρώ ανά έτος σε έσοδα για τους αυτοκινητοδρόμους. Επίσης, έχει υλοποιήσει δύο Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας για την ασφάλεια/ προστασία των πολιτών και λειτουργίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Θεωρείται ηγέτης της αγοράς τόσο στα Συστήματα Συλλογής Διοδίων όσο και στα Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Ποιο συγκεκριμένα, τα Συστήματα τα οποία έχει υλοποιήσει περιλαμβάνουν:

 • Το Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Διοδίων της Αττικής Οδού.

 • Το Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Συλλογής Διοδίων της Ολυμπίας Οδού.

 • Το Σύστημα Συλλογής Διοδίων του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

 • Το Σύστημα Συλλογής Διοδίων του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα και Λεύκτρο - Σπάρτη.

 • Το Σύστημα Συλλογής Διοδίων του Αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός.

 Eπίσης η IBI Group έχει εκπονήσει:

 • Τη «Μελέτη Φωτεινής Σηματοδότησης για το Νομό Αττικής» για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (ΣΔΚ) για το Νομό Αττικής. Το ΣΔΚ θα περιλαμβάνει το υπάρχον Σύστημα Φωτεινής Σηματοδότησης το οποίο θα αναβαθμιστεί και θα επεκταθεί, καθώς και τα νέα συστήματα Καμερών Επίβλεψης (CCTV), Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) και Ανιχνευτών Κυκλοφορίας. Η μελέτη περιλάμβανε την απογραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και τον σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, καθώς και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του ΣΔΚ. Συγκεκριμένα συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για τα έργα: «Αναβάθμιση Φωτεινής Σηματοδότησης και Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Κυκλοφορίας Νομού Αττικής» και «Υπηρεσίες Επικοινωνίας για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Κυκλοφορίας Νομού Αττικής».

 • Τη «Μελέτη Κατάρτισης Γενικού Σχεδίου Αεροδρομίου Σαντορίνης» για λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στόχοι της μελέτης αυτής ήταν η ανεύρεση τρόπων ικανοποίησης των ακόλουθων απαιτήσεων: Αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Αερολιμένα και επέκταση, Μελέτη περιβάλλοντος για την επίδραση και πιθανή επέκταση της λειτουργίας του αεροδρομίου, Καθορισμός των απαιτήσεων οδικής πρόσβασης του αερολιμένα. Τα θέματα που αναλύθηκαν περιλάμβαναν: Διάγνωση της αναμενόμενης Πυκνότητας Δρομολογίων (για τα έτη 2005, 2010, 2015, 2020), Στρατηγική Ανάπτυξης (για τα έτη 2010, 2015, 2020) και Οικονομικός και Οργανωτικός Προγραμματισμός.

 • Τη μελέτη «Εγνατία Οδός, Εφαρμογές Τηλεματικής και Κέντρων Ελέγχου» για λογαριασμό της Εγνατία Οδός ΑΕ. Η μελέτη είχε ως αντικείμενο τον προκαταρκτικό σχεδιασμό των Κέντρων Ελέγχου, των Εφαρμογών Τηλεματικής και του Συστήματος Επικοινωνιών της Εγνατίας Οδού. Επιπλέον η μελέτη περιλάμβανε την προκαταρκτική εκτίμηση κόστους των Κέντρων Ελέγχου, των Εφαρμογών Τηλεματικής και του Συστήματος  Επικοινωνιών.

 • Το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων πολιτικού μηχανικού του εξοπλισμού πεδίου του συστήματος ITS της παράκαμψης Al Wakrah (Al Wakrah Bypass) στο Κατάρ. Το έργο ακολουθεί τη διαδικασία Τεχνικού Σχεδιασμού Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εγχειριδίου Υλοποίησης Ashgal ITS και πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: σχεδιασμός ανωτέρω επιπέδου και λεπτομερής σχεδιασμός. Η παράκαμψη Al Wakrah είναι ένας κύριος αυτοκινητόδρομος 11 χιλιομέτρων από τον βορρά προς τον νότο που συνδέει τον υπάρχoντα Δρόμο Al Wakrah-Mesaieed με τον Άξονα Ανατολής-Δύσης, μόλις νοτιοδυτικά του χωριού Wakrah. Αυτός ο νέος αυτοκινητόδρομος αποτελεί συνέχεια του Doha Expressway, ένας υφιστάμενος κύριος άξονας υψηλών ταχυτήτων από τον Βορρά προς τον Νότο.

 • Το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων πολιτικού μηχανικού του εξοπλισμού πεδίου του συστήματος ITS του αυτοκινητόδρομου Orbital στο Κατάρ. Το έργο ακολουθεί τη διαδικασία Τεχνικού Σχεδιασμού Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εγχειριδίου Υλοποίησης Ashgal ITS και πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: σχεδιασμός ανωτέρω επιπέδου και λεπτομερής σχεδιασμός. Ο Αυτοκινητόδρομος Orbital αποτελείται από μια οδό 45 χιλιόμετρων δύο χωριστών οδοστρωμάτων με 4 λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση. Ο Αυτοκινητόδρομος Orbital θα λειτουργεί ως περιφερειακός δρόμος που εξυπηρετεί τις απαιτήσεις της κυκλοφορίας κατά μήκος του άξονα Βορρά-Νότου στην πόλη της Ντόχα. Τα έργα περιλαμβάνουν επίσης την αναβάθμιση της υπάρχουσας Οδού Al Wakrah-Mesaieed.

Ανδρέα Παπανδρέου 17, Μαρούσι, T.K.: 151 24
http://www.ibigroup.com