Ο Όμιλος Alpha Bank

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alpha Bank Group

Alpha Bank was founded in 1879 by J.F. Costopoulos. The Alpha Bank Group is one of the leading Groups of the financial sector in Greece. It offers a wide range of high-quality financial products and services in the domestic and international market and has one of the highest capital adequacy ratios in Europe.

 

 

 

 

 

 

Σταδίου 40, Αθήνα, TK 10252
Τηλ.: 210 326 0000
Fax: 210 326 5438
http://www.alpha.gr