Η Metron Analysis είναι μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες έρευνας αγοράς και κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 με όραμα να προσφέρει ερευνητικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, καινοτομίας και αξιοπιστίας καθώς και τεκμηριωμένες επιστημονικές λύσεις στα ερευνητικά θέματα.

Η Metron Analysis είναι μέλος της ESOMAR, MARKETING RESEARCH SOCIETY, WORLD ASSOCIATION OF PUBLIC OPINION RESEARCH και του ΣΕΔΕΑ και ακολουθεί πιστά τους αντίστοιχους κανόνες επαγγελματικής πρακτικής.

Οι υπηρεσίες της εντάσσονται στις εξής βασικές κατηγορίες:

  •  Υπηρεσίες έρευνας αγοράς.

 Corporate Image, Customer Satisfaction, Mystery Shopping, Market Modelling, U&A, Automotive research, B2B research, Advertising research, New Product Studies, Pricing Audits and Child Research.

 Συνδρομητικά εργαλεία όπως metron casa, motherbus, internet section, media moniroting service

 •  Κοινωνικές έρευνες.

 Έχοντας καλύψει μία σειρά από κοινωνικά θέματα σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο η Metron Analysis είναι μία από τις πιο έμπειρες εταιρείες του χώρου της κοινωνικής έρευνας στη χώρα μας σε τομείς όπως δημόσια υγεία, οικονομία,εκπαίδευση και κατάρτιση, μεταφορές, βιοτεχνολογία, εξωτερική πολιτική, Ε.Ε.,επικοινωνία και δημόσια διοίκηση.

 •  Ειδικές υπηρεσίες.

 Άλλες ειδικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν έρευνες κουλτούρας επιχειρήσεων, opinion leaders research, φαρμακευτική έρευνα και συμβουλευτική νέωντεχνολογιών.

ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Ε.Ι.Ε.Π.

Η Metron Analysis θεωρεί ότι ο στόχος και τα οράματα του ΕΙΕΠ ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Έλληνα πολίτη και της Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας αποδίδοντας στην παράμετρο της εξυπηρέτησης τη βαρύτητα και το ρόλο που της αξίζει. Για το λόγο αυτό και καθώς μέρος των ερευνητικών υπηρεσιών μίας εταιρείας ερευνών είναι εκ των πραγμάτων η μέτρηση του ρόλου και της απόδοσης της εξυπηρέτησης στις αγορές γενικότερα, η εταιρεία διαθέτει έντονο ενδιαφέρον συμβολής στην εξέλιξη των θεμάτων που έγκεινται στις παραμέτρους εξυπηρέτησης.

Σινώπης 6, Αθήνα, T.K.: 11527
Τηλ.: 210 745 1800
info@metronanalysis.gr
http://www.metronanalysis.gr