Η Εθνική Τράπεζα, με μια πορεία 179 ετών στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, με δυναμική συμβολή στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και στον αναπτυξιακό της μετασχηματισμό.

Με αφετηρία και τελικό προορισμό τον πελάτη, η Εθνική επενδύει και εργάζεται συστηματικά,  προσφέροντας πλήρες φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Διαθέτει ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησης στην Ελλάδα με 414 μονάδες και 1.484 ΑΤΜ. Παράλληλα, προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω των εναλλακτικών ηλεκτρονικών δικτύων, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία στις καθημερινές συναλλαγές.

Αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία περαιτέρω, η Εθνική Τράπεζα αναπτύσσει νέες υπηρεσίες που απαντούν με σύγχρονο τρόπο στην εξυπηρέτηση των πελατών και αναβαθμίζουν όλο το φάσμα των τραπεζικών συναλλαγών.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbg.gr